HALJASTUS

Haljastus on üks vahelüli inimese ja looduse vahel, mis muudab meie elukeskkonna tervislikumaks ja atraktiivsemaks – haljastus on inimese poolt mõõdutundega kujundatud osa loodusest. Haljastuse, kui elukeskkonna kasutusmugavus ja ka hilisem hooldusmaht sõltuvad suurel määral otstarbekatest lahendustest aiaruumi kujunduses ning ehituslike kujunduselementide oskuslikust rajamisest, läbimõeldud taimevalikust ja korrapärasest hooldamisest. Lähtudes kaasaegsest ja eelkõige just säästlikust mõtteviisist, ehitatakse välistingimustes kauakestvad rajatised ja arhitektuursed elemendid võimalikult kvaliteetsest ning ilmastikukindlast ehitusmaterjalist.

Me väärtustame ümbritsevat keskkonda ning püüame järgida igale piirkonnale iseloomulikku maastikku ja siduda planeeritav haljastus ühtseks tervikuks hoonestusega.
Projekteeritava maa-ala mõõtmed, ilmakaared, pinnareljeef, mullastik, ehitusstiil ning iga aiaomaniku isikupära tingivad ka kujunduse mitmekesisuse. Nii ongi igal haljasalal lõpuks oma idee ja sisu, vaatamisväärtused, kordumatud taimekooslused, stiilsed aiarajatised ja ainulaadne kujunduse muster.

HALJASTUS, HALJASTUSTÖÖD ja HALJASTUSTEENUSED:

HALJASTUSE HOOLDUSTÖÖD:

Comments are closed.