Piirdeaedade rajamine

Piirdeaedade rajamine on kujunduse seisukohalt väga vastutusrikas, kuna piirdeaed domineerib ka aia üldmuljes ning on omamoodi visiitkaardiks. Piirdeadade ülesandeks on piirata aeda, eraldada sisehoov tänavast, naabritest või jagada suurem aiaruum väiksemateks osadeks. Hoolimata krundi suurusest on see ikka koht, mis püüab pilku, tervitab nii külalist kui ka meid ennast.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Puidust-piirdeaed
Tiibvarav
Tugimuur
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maakividest-piire
Puitpiirete-ehitus
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Keevisvork
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maakividest-piirdeaed
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tiibvaravad
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paekivist-piirdeaed
Varbaed
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Piirdeaedade-valmistamine
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Puitpiirde-ehitamine
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Puitpiirete-ehitamine
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kivipiire
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Varb
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piirdeaed koos väravatega on omamoodi markeeriv, eristav ja kaitsev ehitis, mis sobitub hoonetega ning on omavahelises kooskõlas ka materjalide ja kujunduslike lahendustega.

RAJAME ja paigaldame:

  • Puitpiirded (lippaiad, teivasaiad, plankaiad, karjaaiad)
  • Võrkpiirded (keevisvõrk, punutud võrk, loomavõrk)
  • Metallpiirded (keevispaneelaiad, varbaiad, sepisaiad)
  • Erilahendusega ja/või segamaterjalidest piirded ja piirdeaiad
  • Jalgväravad
  • Tiibväravad
  • Liugväravad e. lükandväravad
  • Väravaautomaatika
  • Tõkkepuud
  • Betoonkivist, betoonist ja looduskivist müürid

Piirdeaia kandjaks on aiapostid, mis ehitatakse puidust, looduslikust kivist, betoonist, betoonkivist või metallist, kusjuures igal materjalil on omad voorused ja puudused. Piirdeaedade ja piirdepostide materjali valikul ja kujundamisel arvestatakse elamu ehitus- ja viimistlusmaterjali iseärasusi ning tänava üldmuljet ja aiakujundust.
Piirdeaiad ja väravad on aegade jooksul olnud erineva kõrgusega, kas varjanud vaate tänavalt täielikult või ehitati piirdeaed märksa madalamana, nii et see ei kaitsnud enam aeda vaate, vaid ainult sissepääsu eest. Mõnedes maades on piirded juba kohati kadunud. Eriti hästi mõjub piirdeaiaehituse ärajätmine neis piirkondades, kus on palju looduslikult kasvavaid puid ja aias tahetakse säilitada maastikule omast iseloomu. Piirdeaedade ehitamisel võib kujundusest lähtuvalt kasutada erinevaid materjale ja rajada puitpiirdeid, müüre, metallpiirdeid (sh. sepispiirdeid) või hekke. Hekid e. põõsastarad võivad olla kas heitlehised (lehtpuud ja –põõsad) või igihaljad (okaspuud ja –põõsad).

Comments are closed.