Piirdeaedade rajamine

Piirdeaedade rajamine on kujunduse seisukohalt väga vastutusrikas, kuna piirdeaed domineerib ka aia üldmuljes ning on omamoodi visiitkaardiks. Piirdeadade ülesandeks on piirata aeda, eraldada sisehoov tänavast, naabritest või jagada suurem aiaruum väiksemateks osadeks. Hoolimata krundi suurusest on see ikka koht, mis püüab pilku, tervitab nii külalist kui ka meid ennast.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Tiibväravad
varb
Puitpiirete valmistamine
Puitaed
Maakividest tugimüür
maakividest-piire
Puidust piirdeaed
puidust-piirdeaed
Tiibväravad
tiibvarav
Paekivist tugimüür
tugimuur
Keevisvõrk
keevisvork
Maakividest piirdeaed
maakividest-piirdeaed
Piirdeaedade ehitamine
kivipostidega piirdeaed
Piirdeaedade ehitus
Piirdeaedade ehitus
Paekivist piirdeaed
paekivist-piirdeaed
Puitpiirete valmistamine
Puitpiirde valmistamine
Väravate paigaldus
Väravate paigaldamine
Puitpiirete ehitamine
Puitpiirete-ehitamine
Puitpiirete ehitus
Puitpiirete-ehitus
Varbaedade ja väravate paigaldus
Tiibväravad
Varbaedade ja väravate paigaldus
Varbaed
Sepisaiad ja väravad
Sepisaed
Liugväravate valmistamine ja paigaldus
Liugvärav
Liugväravate valmistamine ja paigaldus
Liugväravate paigaldus
Piirdeaedade paigaldus
Piirdeaedade-valmistamine
Piirdeaedade ehitamine
Horisontaallaudis
Tiibväravate valmistamine
Tiibväravate valmistamine
Tiibväravate paigaldus
Tiibväravate paigaldus
Keevisvõrgu paigaldus
Keevisvõrgu paigaldus
Võrkpiirete paigaldus
Võrkpiirete paigaldus

Piirdeaed koos väravatega on omamoodi markeeriv, eristav ja kaitsev ehitis, mis sobitub hoonetega ning on omavahelises kooskõlas ka materjalide ja kujunduslike lahendustega.

RAJAME:

  • Puitpiirded (lippaiad, teivasaiad, plankaiad)
  • Võrkpiirded (keevisvõrk, punutud võrk)
  • Metallpiirded (keevispaneelaiad, varbaiad, sepisaiad)
  • Erilahendusega ja/või segamaterjalidest piirded ja piirdeaiad
  • Jalgväravad
  • Tiibväravad
  • Liugväravad e. lükandväravad
  • Väravaautomaatika
  • Betoonkivist, betoonist ja looduskivist müürid

Piirdeaia kandjaks on aiapostid, mis ehitatakse puidust, looduslikust kivist, betoonist, betoonkivist või metallist, kusjuures igal materjalil on omad voorused ja puudused. Piirdeaedade ja piirdepostide materjali valikul ja kujundamisel arvestatakse elamu ehitus- ja viimistlusmaterjali iseärasusi ning tänava üldmuljet ja aiakujundust.
Piirdeaiad ja väravad on aegade jooksul olnud erineva kõrgusega, kas varjanud vaate tänavalt täielikult või ehitati piirdeaed märksa madalamana, nii et see ei kaitsnud enam aeda vaate, vaid ainult sissepääsu eest. Mõnedes maades on piirded juba kohati kadunud. Eriti hästi mõjub piirdeaiaehituse ärajätmine neis piirkondades, kus on palju looduslikult kasvavaid puid ja aias tahetakse säilitada maastikule omast iseloomu. Piirdeaedade ehitamisel võib kujundusest lähtuvalt kasutada erinevaid materjale ja rajada puitpiirdeid, müüre, metallpiirdeid (sh. sepispiirdeid) või hekke. Hekid e. põõsastarad võivad olla kas heitlehised (lehtpuud ja –põõsad) või igihaljad (okaspuud ja –põõsad).

Comments are closed.